Nasza oferta w zakresie kadr i płac:

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników.
 • Sporządzanie i obsługa umów cywilnoprawnych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.
 • Sporządzanie kartotek wynagrodzeń.
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11.
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS.
 • Wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych.
 • Przygotowywanie deklaracji PFRON, GUS.

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami, wypełnij formularz poniżej bądź kliknij tutaj.
Dostępni również jesteśmy pod numerem telefonu: +48 733 333 345.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości