DANE REJESTROWE:

 

Warszawskie Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Międzynarodowa 50 lok. U2, 03-922 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000441781, NIP: 1132860734, REGON 146416530

Kapitał zakładowy i wpłacony 250 000.00 PLN

Zarząd:
Beata Kondej-Zawadka – Prezes Zarządu

STATUT

OGŁOSZENIA

SPRAWOZDANIA

KONTAKT

TEL. 733 333 301 Beata Kondej-Zawadka