Skip to main content

OD 1 STYCZNIA 2019 r WCHODZĄ NOWE ZASADY I PRZEPISY DOTYCZĄC SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jeżeli samochód będzie używany wyłącznie firmowo – to tak jak do tej pory kosztem, który zmniejszy podatek – fachowo kosztem uzyskania przychodów (czyli takim, który obniży podstawę opodatkowania) będzie 100% wydatków eksploatacyjnych (paliwo, serwis, zakup części, myjnia, opłaty za autostradę, opłaty parkingowe, oleje, opony, itp.)
Jeżeli samochód będzie używany firmowo i prywatnie – to kosztem uzyskania przychodów będzie 75% wydatków eksploatacyjnych
Limit amortyzacji zostanie podniesiony:

  • w przypadku nabycia aut osobowych (z obecnej kwoty 20.000 eur do 150.000zł – dla pojazdów spalinowych i hybrydowych
  • oraz 225.000zł dla samochodów elektrycznych.

Limitem również zostanie objęty leasing operacyjny (obecnie limit nie występuję)

  • 150.000zł – samochody spalinowe i hybrydy,
  • 225.000zł –samochody elektryczne.

Przy tym, jeśli w racie leasingu zawarte będą także koszty eksploatacyjne, to ta część raty będzie objęta opisanym powyżej limitem 75% kosztów eksploatacyjnych, a sam koszt finansowania nie.
Ustawa przewiduje zasadę proporcjonalności, którą należy zastosować do każdej kolejnej płatności związanej z umową leasingu lub najmu. Jeżeli zdecydujemy się na leasing samochodu dwukrotnie droższego niż zezwalają limity (150.000zł –dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225.000zł dla samochodów elektrycznych) to w koszty będziemy mogli zaliczyć tylko połowę kwoty wydanej na pierwszą wpłatę i połowę każdej kolejnej raty.
Należy podkreślić, że umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł.
Zatem- żeby można było zastosować stare przepisy wystarczy zawrzeć umowę w 2018r. (umowa powinna zawierać kluczowe parametry jak czynsz inicjalny, okres, nr VIN, marka auta, model) i nie zmieniać jej treści po dacie 1 stycznia 2019r.
Termin odbioru pojazdu nie ma znaczenia, ale musi być określony.
Tę informację potwierdziło Ministerstwo Finansów (Dziennik Gazeta Prawn z dn. 08.10.2018r.)
„Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu.”
W przypadku, gdy samochód jest używany firmowo i prywatnie, na limit 150.000zł. składa się cena netto samochodu oraz nieodliczona cześć VAT (50%).
Jeżeli samochód będzie używany wyłącznie w celach służbowych (w 100% odliczany VAT) progiem zaliczenia w koszty będzie kwota 150.000zł. netto
Dla przedsiębiorców którzy nie są VAT-owcami próg zostanie osiągnięty dla samochodu kosztującego 150.000zł. brutto.
Należy przemyśleć również zakup samochodu.
Aktualnie, gdy sprzedajemy samochód nie do końca zamortyzowany, to niezamortyzowana część jest kosztem uzyskania przychodu i nie jest objęta żadnym limitem.
Od 2019 roku kosztem przy sprzedaży samochodu osobowego może być wydatek poniesiony na jego nabycie tylko w części nieprzekraczającej limitu (150.000 zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych, oraz 225.000 zł dla elektrycznych) i dodatkowo pomniejszony o dokonane już odpisy amortyzacyjne.