Skip to main content

Nasza oferta w zakresie kadr i płac:

  Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
  Ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych.
  Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników.
  Sporządzanie i obsługa umów cywilnoprawnych.
  Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.
  Sporządzanie kartotek wynagrodzeń.
  Wyliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11.
  Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS.
  Wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych.
  Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych.
  Przygotowywanie deklaracji PFRON, GUS.

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami, wypełnij formularz poniżej bądź kliknij tutaj.
Dostępni również jesteśmy pod numerem telefonu: +48 733 333 345.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości