Skip to main content

Nasza oferta w zakresie księgowym:

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującym prawem.
  Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości.
  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
  Uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności.
  Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków.
  Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych.
  Sporządzenie i składanie sprawozdań dla GUS, PFRON.
  Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych.
  Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej i Izbą Skarbową.

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami, wypełnij formularz poniżej bądź kliknij tutaj.
Dostępni również jesteśmy pod numerem telefonu: +48 733 333 345.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości