Nasza oferta w zakresie księgowym:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującym prawem.
  • Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
  • Uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności.
  • Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków.
  • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych.
  • Sporządzenie i składanie sprawozdań dla GUS, PFRON.
  • Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych.
  • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej i Izbą Skarbową.

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami, wypełnij formularz poniżej bądź kliknij tutaj.
Dostępni również jesteśmy pod numerem telefonu:  +48 733 333 345.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości