Skip to main content

– BEZ ZMIAN W 2019R

DIETY KRAJOWE
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wprowadziło zmian w wysokości stawki diety podróżnej.
Wynoszą one:

 • Przy pełnej diecie – 30 zł
 • Przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej) – 45 zł
 • Przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej) – 6 zł

Aby dokładnie wyliczyć wysokość diety krajowej, należy postępować według konkretnych zasad w zależności od czasu podróży, i tak odbywając podróż służbową, która trwa mniej niż pełną dobę, pracownikowi:
poniżej 8h dieta nie przysługuje,
od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej,
12h i więcej – przysługuje mu pełna dieta.

Odbywając podróż służbową, która trwała więcej niż jedną dobę, pracownikowi:

 • przysługuje pełna dieta za każdy pełny dzień przebywania na wyjeździe służbowym,
 • przysługuje 50% diety za niepełny dzień, na którym pracownik przebywał nie dłużej niż 8h
 • przysługuje 100% diety za niepełny dzień przebywania na podróży służbowym, jeżeli trwał dłużej niż 8h.

  DIETY ZAGRANICZNE
  Wysokość diety za podróż zagraniczną zależy od państwa, do którego pracownik został oddelegowany.
  Zasady naliczania diet zagranicznych:

  • za każdą dobę zagranicznej podróży służbowej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
  • za niepełną dobę podróży: do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety zagranicznej,

   ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety zagranicznej,

   ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.