Skip to main content

– wiele się o tym mówi, słyszy – ale czym on właściwie jest ?

To nic innego jak zestaw informacji o operacjach gospodarczych firmy za dany okres. Dane w nim zawarte pobierane są z systemów księgowych przedsiębiorstwa.

JPK obowiązywał już od 1 lipca 2016r. – duże przedsiębiorstwa.
od 1 stycznia 2017r. jego zakres został powiększony – o małe i średnie przedsiębiorstwa,
a od 1 stycznia 2018r. – mikroprzedsiębiorstwa.

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy na żądanie organów podatkowych przekazują inne struktury JPK, które będą obejmowały w zasadzie wszystko:

księgi rachunkowe – JPK_KR
wyciąg bankowy – JPK_WB
magazyn – JPK_MAG
faktury VAT – JPK_FA
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Struktury JPK publikowane są na stronie http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

Dzięki wprowadzeniu JPK urzędy będą mogły sprawnie przeprowadzić kontrolę krzyżową i sprawdzić czy dokument został rozliczony u wskazanego przedsiębiorcy. Ma to na celu zwalczanie „pustych faktur”, które nie odzwierciedlają danego zdarzenia gospodarczego – którego w praktyce w ogóle nie było. System uszczelni zwrot VAT-u, a w niektórych przypadkach może go wstrzymać. A nie biorąc pod uwagę czarnego scenariusza –pozwoli on wyeliminować błędy w zeznaniach podatkowych.

JPK zakończy czasy „ księgowości na liczydłach”- zatem warto się zastanowić nad powierzeniem księgowości profesjonalistom którzy oprócz fachowej wiedzy posiadają odpowiednie, niezawodne oprogramowanie, które pozwoli na wysyłkę plików JPK. Tylko odpowiedzialna księgowa w imieniu klienta przypilnuje terminowej wysyłki pliku JPK.

Warto podkreślić, iż pliki JPK wysyłają również podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie.
Uchybienie obowiązkowi przesłania pliku JPK_VAT może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. W przypadku wykroczenia skarbowego podatnikowi grozi kara grzywny od 1/10 do 20-krotnej wysokości płacy minimalnej. Jeśli natomiast czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, podatnikowi grozi kara grzywny od 10 do 120 stawek dziennych. Przy czym stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej 400-krotności.

Kwalifikacja czynu zależy od różnych czynników, takich jak m.in. pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej czynu czy sposób jego popełnienia. Ponadto organ podatkowy może nałożyć na podatnika karę porządkową do 2 800 zł. Mowa o niej w art. 262 § 2a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa. W przypadku wszczęcia postępowania karnoskarbowego, grzywna za utrudnianie kontroli może wynieść nawet 17,7 mln zł.

PRZEDSIĘBIORCO – NIE RYZYKUJ! dostarcz dokumenty do biura księgowego – w terminie wskazanym zgodnie z podpisaną umową.
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient nie dostarczył dokumentów.

Dostarczając dokumenty w terminie ułatwisz pracę, której TWOJE BIURO KSIĘGOWE i tak będzie miało znacznie więcej:

Dotychczas, jeżeli na fakturze występowało wiele pozycji można je było wprowadzić zbiorczo – kończą się te czasy , każda pozycja będzie musiała być wprowadzona osobno.
„Puste faktury”, błędy danych u kontrahentów to zapowiadające się łańcuchy wyjaśnień z urzędami.

WAŻNE:
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. dotyczy: sprzedaży wyłącznie towarów i świadczenia usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1); zwolnienia podmiotowego (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9); organizacji międzynarodowych, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

A żeby tego było mało! To od 25 lutego 2018r., w oparciu o JPK VAT, powstanie Centralny Rejestr Faktur. To nic innego jak informacja o wszystkich fakturach wystawionych i otrzymanych przez podatników.

Więcej szczegółów już wkrótce…

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO ZAWSZE W CENIE, A U NAS W NAJLEPSZEJ CENIE – ZAPRASZAMY