Skip to main content

ZMIANY W PROWADZENIU AKT OSOBOWYCH

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt ten zakłada skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i dokumentacji płacowej. Zamiast dotychczasowych 50 lat, pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać akta osobowe przez 10 lat od zakończenia pracy danego pracownika. Skrócenie okresu przechowywania będzie możliwe dzięki temu, że pracodawca będzie przekazywał do ZUS-u wszelkie informacje potrzebne do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego, m.in. świadczenia emerytalnego i rentowego. Pracodawca po zakończeniu stosunku pracy będzie wydawał pracownikom rozszerzone świadectwo pracy zawierające informacje potrzebne do tego, aby ZUS mógł przyznać odpowiednie świadczenia. Będzie również wydawał zaświadczenie o wynagrodzeniu w poszczególnych latach pracy u danego pracodawcy. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.