Skip to main content

Strata podatkowa powstaje wtedy – gdy w danym okresie rozliczeniowym koszty uzyskania przychodów są wyższe od osiągniętej przez podatnika sumy przychodów.

Obecnie podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty.
Po zmianie przepisów stratę podatkową będzie można również rozliczyć jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł. Zaś nieodliczona kwota (nadwyżka powyżej 5 mln) podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu. Jednakże kwota obniżenia w którymkolwiek z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty

Podatnicy, poczynając od 2019 roku, będą mogli dokonać rozliczenia na dwa sposoby, albo zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, albo jednorazowo.