Skip to main content

 • Darowizna – łączna wartość darowizn na cele pożytku publicznego, na działalność kościoła oraz na rzecz krwiodawstwa – 6% dochodu podatnika,
 • IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) –wysokość kwoty wpłat na IKZE – 5.331,60 zł
 • Limit ulgi wydatków na użytkowanie sieci Internet – 760 zł,
 • Dochód osoby niepełnosprawnej w sytuacji, w której z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków tej osoby korzystać może jej opiekun – 10.380,36 zł,
 • Ulga prorodzinna – limit dochodowy dla korzystania z ulgi w przypadku posiadania jednego dziecka:
  • 56.000 zł na jednego rodzica,
  • 112.000 zł – przy dwojgu rodziców; limit nie stosowany w przypadku odliczenia na dwoje i więcej dzieci,
 • Ulga prorodzinna – limity odliczenia:
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1.112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie pierwszego dziecka,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1.112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2.000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2.700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka,
 • Koszty uzyskania przychodu  – autorskie – 85.528 zł,
 • Koszty uzyskania przychodu ryczałtowe – 111,25 zł miesięcznie i 1.335 zł rocznie. Nie mogą przekroczyć łącznie 2.002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • Koszty uzyskania przychodu dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości – wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, i nie mogą przekroczyć łącznie 2.502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
 • Ulga na leki – limit różnicy pomiędzy kwotą faktycznie poniesionych wydatków a kwotą 100 zł,
 • Odliczenie ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy ustalenia składek (do ZUS opłacane jest 9% podstawy ustalenia),
 • Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł
 • Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.
 • Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2,280 zł
 • Kwota wolna od podatku za  2018 r.:
  • dochód do 8.000 – kwota odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT – 1.440 zł,
  • dochód od 8.001- 13.000 kwota odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT zmniejsza się w miarę wzrostu dochodu,
  • dochód 13.001 – 85.528 zł – odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT – 556,02 zł,
  • dochód 85.529 – 127.000 zł – kwota odliczana (zmniejszająca podatek) w PIT zmniejsza się w miarę wzrostu dochodu,
  • dochód powyżej 127.000 zł – kwota zmniejszająca podatek nie występuje.