Skip to main content

Przedsiębiorco – dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa zweryfikuj status czynnego podatnika VAT u swojego kontrahenta, a unikniesz w ten sposób ryzyka nałożenia kary finansowej przez urząd skarbowy.

Na stronie (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/) wystarczy wpisać NIP- a system odpowie :

  • czy firma, z którą planujemy przeprowadzić transakcję nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT,
  • jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny
  • jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych- kontrahenta można sprawdzić w bazie VIES, którą udostępniła Komisja Europejska, znajdują się w niej firmy zarejestrowane jako podatnik VAT-UE
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl)

Potwierdzenie warto podpiąć pod fakturę- wówczas mamy pewność, iż dana firma na dzień dokonywania transakcji jest zarejestrowana jako podatnik VAT . Wydruk ten może okazać się niezbędnym dokumentem w trakcie kontroli.