Skip to main content

Od 1 stycznia 2018 roku dokonane zostały zmiany w przepisach dotyczących możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów, wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzenia przez nich tymi prawami. Zgodnie z art. 22 ust 9b ust o Pit zmianie tej będzie przewodzić ograniczenie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, wyłącznie do określonych rodzajów przychodów. Będą to przychody uzyskiwane z działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej

wg obowiązujących przepisów taką możliwość utracą inżynierowie, tłumacze, geodeci, projektanci. Koszty uzyskania przychody będą oni mogli rozpoznać wyłącznie w wysokości 20%.