Skip to main content

Jeden numer rachunku bankowego
Od nowego roku każdy płatnik będzie regulował składki na swój numer rachunku składkowego.
Dzięki temu zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie (obecnie jest konto na: składkę społeczną, zdrowotną, fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych) będzie wypełniał tylko jeden.

Od 1 stycznia 2018 r. o identyfikacji, zaksięgowaniu i rozliczeniu wpłaty na koncie będzie decydował tylko numer rachunku składkowego. Płatnik nie będzie musiał podawać żadnych dodatkowych danych. Mniej danych na przelewie wyeliminuje wiele nieprawidłowości. Ponadto ZUS od razu zapisze wpłatę na właściwym koncie.
ZUS podzieli każdą wpłatę proporcjonalnie na wszystkie opłacane przez płatnika ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc.
Wszystkie wpłaty płatnik będzie przekazywał na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Numer ten nada mu ZUS. Każdy 26-cyfrowy numer rachunku składkowego będzie się składał z numeru ZUS – cyfry od trzeciej do dziesiątej oraz z numeru NIP płatnika – ostatnie 10 cyfr.

numer

NIP jest identyfikatorem płatnika składek – osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, jak i osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego ZUS wykorzysta ten identyfikator w nadawanym numerze rachunku składkowego.
ZUS będzie informował wszystkich płatników o nadanych im numerach rachunku składkowego. Informację będzie wysyłał listem poleconym. Dzięki temu będzie wiedział, czy płatnik otrzymał informację o numerze rachunku składkowego.
Płatnik będzie też mógł potwierdzić swój numer rachunku składkowego w każdej placówce ZUS albo w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00), jeśli np. zgubi list z ZUS.
ZUS prześle płatnikowi informację o numerze rachunku składkowego listem na adres jego siedziby albo adres podany do korespondencji. Dlatego płatnicy powinni sprawdzić, czy na pewno ZUS zna ich aktualny adres. Jest to ich obowiązek. Poprawne dane adresowe gwarantują, że list z ZUS dotrze do każdego płatnika.
Należności, które spłacasz w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, będziesz wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłacisz składkę bieżącą i ratę. Twoją wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.
Należności, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym będzie można spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez ZUS numer rachunku, który jest podawany np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.
—oprac. pracownicy Centrali ZUS

Zwolnienia lekarskie

art-o-zus-2018-2

Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą mieli obowiązek wystawiać wyłącznie zwolnienia w formie elektronicznej
ZUS udostępnił na portalu PUE ZUS bezpłatny certyfikat dla lekarzy w celu podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)

—oprac. pracownicy Centrali ZUS